Το λογότυπο της χορηγού επιχείρησης θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα μας για ένα έτος.