ΟινοΚρητικά 2016


ΟινοΚρητικά 2015

Την χρονιά αυτή παρουσιάσαμε την ιδέα μας για την  δημιουργία  Αστικών Οινικών Κέντρων

την οποία εφαρμόζουμε από το 2013 ως Οινικό Κέντρο Κρήτης – Wine Center of Crete,

μέσα στον χώρο της εξειδικευμένης στο κρασί κάβας μας, Μηδέν Άγαν.

Σκοπός του Οινικού Κέντρου η παρουσίαση  και η προβολή των γηγενών ποικιλιών της

Κρήτης & της υπόλοιπης Ελλάδας.

  


ΟινοΚρητικά 2013 – 2014


ΟινοΚρητικά 2011 – 2012

 


ΟινοΚρητικά 2010

 


ΟινοΚρητικά 2009