Τα ΟινοΚρητικά, έγιναν θεσμός από την πρώτη ήδη χρονιά της διοργάνωσής τους στα Χανιά (2007).
OinoKritika became an institution from the very first year of their organization in Chania (2007).
Ήταν η Πρώτη Οργανωμένη Έκθεση Κρητικού Οίνου στην οποία έλαβαν μέρος τα Κρητικά Οινοποιεία.
It was the first Organized Cretan Wine Exhibition in which the Cretan Wineries took part.
Αλλά και η πρώτη επαφή και βάση της συμμετοχής των Κρητικών Οινοποιείων σε άλλες οργανωμένες Οινικές Εκθέσεις.
But also the first contact and participation of Cretan Wines in other organized Exhibitions of Wine

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΝΟΚΡΗΤΙΚΩΝ | PRESENTATION OF OINOKRITIKA

Αποκτήστε μια ολοκληρωμένη εικόνα των ΟινοΚρητικών μέσα από το Photo Gallery, τα Προγράμματα και κλείστε το Ραντεβού σας για τα επόμενα ΟινοΚρητικά.
Get a complete picture of Wine Creations through Photo Gallery, the program of Events, and Schedule an Appointment for the next OinoKritika.
14

Χρόνια Διοργάνωσης ΟινοΚρητικών

14

Years of organizing OinoKritika

4

Παρουσίαση Οίνων από Ζώνες Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)

4

Presentation of Wines from Protected Designation of Origin areas (P.D.O.)

6

Ημέρες Εκδηλώσεων

6

Days of Events

Chania - Rethymno - Heraklion - Lassithi